بسیجی شهید محمودرضا بیضائی


یکی از همسنگرهایش جمله‌‌ای عربی را برایم پیامک کرده بود و در اولش نوشته بود که این سخنی از محمودرضاست ..
جمله این بود:
. «اذا کانت المنادی زینب (س) فأهلا بالشهادة»
یعنی اگر ندا دهنده زینب (س) است، پس گرامی باد مقدم شهادت
چیزی در جوابش زدم و دو دقیقه بعد زنگ زد..
. پرسیدم: اینرا کجا گفته؟
گفت: در آخرین کلاسی که با هم اجرا کردیم، این جمله را اول کلاس روی تخته سیاه نوشت که من آنرا در دفترم یادداشت کردم ..
. تاریخش 92/9/27 بود؛
یکماه قبل از شهادتش..
.
پ ن ؛ 
به قلم دکتر احمد رضا بیضایی برادر شهید