وقتی پیكرش را داخل قبر گذاشتم، از طرف همسر معززش گفتند محمودرضا سفارش كرده چفیه‌ای كه از آقا گرفته با او دفن شود. جا خوردم. نمی‌دانستم از آقا چفیه گرفته. رفتند چفیه را از داخل ماشین آوردند. مانده بودم با پیكرش چه بگویم. همیشه در ارادت به آقا (زید عزه) خودم را بالاتر از او می‌دانستم. چفیه را كه روی پیكرش گذاشتم فهمیدم به گرد پایش هم نرسیده‌ام در این چند وقت. یادم هست یكبار چند سال پیش گفت شیعیان در بعضی از كشورها بدون وضو تصویر آقا را مس نمی‌كنند و گفت ما اینجا از شیعیان عقب افتاده‌ایم.
پی نوشت ؛
عکس از لحظه وداع  همسر شهید با شهید بیضایی
متن نوشته شده توسط برادر شهید